Projenin Adı: Ar&Ge’de Yeni Bir Boyut: Alpar Prototip Ar&Ge Üretim Merkezi ile Sektörde Liderlik Yolunda

Projenin amaçları:

Firmamızın Zafer Kalkınma Ajansı ile yaptığı bu işbirliği sonucunda mevcuttaki alt yapısını değerlendirerek Firmaya, makine imalatı sektörüne ve TR33 Bölgesinin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde üretimde farklılaşmaya giderek TR33 Bölgesinde makina imalat sektöründe firmaların AR&GE kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir bir ekonomi için makina imalat sanayisinde faaliyet gösteren kobilerin AR&GE faaliyetlerinin ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi ile bölgenin rekabet edebilirliğinin ve makina imalat sektörünün ihracat potansiyelinin artırılması hedeflenmektedir.

 

İhale Teklif Dosyalarını indirmek için tıklayınız…

Dosya 1

Dosya 2

Dosya 3

Dosya 4